Brand

HAMMER MISSION

HAMMER PRODUCTS ARE JUST LIKE YOU - DURABLE STRONG, FULL OF ENERGY.

These are very practical phones that will accompany you everywhere - whether you work in unusual conditions or love extreme sports. These armored phones provide protection against water, dust and shocks. By choosing HAMMER brand, you no longer have to worry about whether your phone will withstand the intensity that has become part of your life. Now your passions and challenges are the most important and ... nothing restricts you.

Hammer. GET MORE

Hammer Brand History

Hammer brand belongs to mPTech, a leader in Polish, Czech and Slovakian markets. mPTech, from its inception, wanted the latest mobile technology to be available to everyone - regardless of one's wealth.

myPhone Official Website

myphone.pl
Fill-in

Contact form

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę mPTech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000243245, NIP 8951845043, REGON 020167256 , zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) w/w Rozporządzenia. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia niniejszej zgody. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również o przysługującym mi prawie do wniesienia skargi do UODO. Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej nieudzielenie spowoduje niemożność odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Our

Contact details

HQ Adress

mPTech Sp. z o.o.

Krakowska 119 street

50-428 Wrocław

Poland